Dusit je izvrstan hotel koji je zadovoljavao sve naše uvjete, no kada se ukazala prilika rezervirati ovaj kamp brzo smo reagirali, kaže predsjednik HNS-a Marijan Kustić