Marketing

pozicije-naslovnica   pozicije-artikli 

Terminski zakup
Cijene po danu

 

Naslovnica

728x90
50,00kn

250x250
50,00kn

468x60
65,00kn

234x60
50,00kn

Podlistak

250x250
40,00kn

468x60
50,00kn

160x600
40,00kn

234x60
50,00kn

Ograničenje:
Terminski zakup nije
moguće ostvariti na
rok kraći od 5 dana kontinuirano.
---
Količinski popust na
terminski zakup:
Do 7 dana = 0%
Od 7 do 14 dana = 10%
Više od 14 dana = 20%