Sportska ambulanta otvorena u Dvorani mladosti

Ponedjeljak, 09. travnja 2018. 16:44 Napisao/la  SC

Nakon perioda uhodavanja evaluirat ćemo situaciju i pokušati omogućiti besplatne preventivne preglede za sve riječke sportaše kojih ima oko 25 tisuća, kaže Vojko Obersnel.

Sportsku ambulantu svečano otvorili Zlatko Komadina i Vojko Obersnel
Sportsku ambulantu svečano otvorili Zlatko Komadina i Vojko Obersnel Foto: www.gradrijeka

U Dvorani mladosti svečano je otvorena sportska ambulanta namijenjena sportašima Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Nakon bezmalo dva desetljeća najava, planiranja i priprema, oko 7 tisuća sportaša na regiji, pretežito najmlađih, dobili su na raspolaganje sportsku ambulantu u kojoj će se preventivni pregledi opće zdravstvene sposobnosti provoditi bez naknade.

- Ostvaren je tek prvi korak, budući da jedan medicinski tim ne može zadovoljiti sve potrebe, no nakon perioda uhodavanja evaluirat ćemo situaciju i pokušati omogućiti besplatne preventivne preglede za sve riječke sportaše kojih ima oko 25 tisuća, rekao je tijekom svečanog otvaranja gradonačelnik Vojko Obersnel.

Župan PGŽ Zlatko Komadina istaknuo je zadovoljstvo činjenicom da će od sada pregledi sportašima biti omogućeni javnim sustavom bez nužnosti plaćanja, te je pozvao sportaše da se prijave na ove preventivne preglede koji su bitan preduvjet za njihovo zdravlje i dobre sportske rezultate.

Uz čelne ljude grada i županije otvorenju ambulante nazočili su predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev, pročelnica gradskog Odjela za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić, zamjenik župana Marko Boras Mandić, Leo Cvetković, europski seniorski vice-prvak u boksu u poluteškoj kategoriji do 22 godine i član riječkog boksačkog kluba „Predator“ te mlade članice i članovi Rukometnog kluba Pećine.

Mladim sportašicama i sportašima od 12 do 19 godina, registriranim u sportske klubove Rijeke i Primorsko-goranske županije, ubuduće je dostupna javna usluga medicinskih pregleda koje će moći obavljati u sklopu kompleksa Dvorane mladosti na drugom katu adrese Viktora Bubnja 1. Cilj ove sportske ambulante je objedinjavanje profesionalne zdravstvene zaštite registriranih sportaša u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, a preventivni pregledi opće zdravstvene sposobnosti provodit će se bez naknade za krajnje korisnike – sportaše.

Ovaj je projekt realiziran u suradnji Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja PGŽ, pri čemu su Grad i Županija financirali uređenje i opremanje sportske ambulante, te će financirati rad medicinskog tima specijaliziranog za sportsku medicinu kojeg je osigurao Dom zdravlja. Ovo je jedinstvena ambulanta u Hrvatskoj koja će zasada biti dostupna svoj registriranoj djeci, njih oko 7 tisuća, a u planu je njeno proširenje za sve sportaše.

Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša provodit će se isključivo za sportašice i sportaše iz sportskih udruga sa sjedištem u gradu Rijeci i ostalim jedinicama lokalne samouprave na području županije. Rasporeda pregleda zajednički će izraditi Riječki sportski savez i Zajednica sportova Primorsko-goranske županije.

Zdravstveni tim čine specijalistica medicine rada i sporta, doktorica Ester Samaržija Ivanovski te prvostupnica sestrinstva Nives Beljan

- U planu je stvaranje baze podataka zdravstvenih kartona mladih sportaša radi kvalitetnijeg praćenja njihovog zdravstvenog stanja, rekao je ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Vladimir Mozetič te dodao da će se ta evidencija voditi zajedno s ambulantama opće prakse.

Zdravstveni registar sportaša će kroz interdisciplinarni pristup omogućiti razvojno praćenje sportaša, a ovakvo redovno zdravstveno praćenje može utjecati na smanjenja rizika kojima su sportaši izloženi.

Prostor sportske ambulante osigurao je, uredio i opremio Grad Rijeka. Ambulanta je smještena u sklopu “Dvorane mladosti” (Trg Viktora Bubnja 1/II). Za građevinske radove na uređenju prostora, nabavu, isporuku i montažu medicinske opreme (ergometrijski sustav s 12 kanalnim EKG monitorom i ergometrijskim biciklom, spirometar, mehanička vaga s visinomjerom, otoskop, reflektor, tablice po ISHIHARA-i, tablice za oštrinu vida, perkusioni čekić, zaporni sat, dinamometar za odrasle, mehanički kaliper, fonendoskop i dr.), nemedicinske opreme (stol za pregled pacijenata, kartotečni ormari, radni pult sa sudoperom, viseći elementi, ormari, stolice u nizu, komplet računalne opreme, telefon, fax i dr.), materijala za sportsku ambulantu te uredskog namještaja Grad Rijeka je iz Proračuna do sad izdvojio 450.000,00 kuna.

Primorsko-goranska županija je osigurala sredstva u iznosu od 150.000,00 kn namijenjena obnavljanju medicinske i nemedicinske opreme potrebne za uspostavu ordinacije sportske medicine (traka za trčanje, model upravljanja perifernom jedinicom za bicikl ergometar, boce s kisikom i opremom, audiometar, pulsni oksimetar, dinamometar, spirometar, informatička oprema i ostali sitni inventar).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije osigurao zdravstveni tim koji čine specijalistica medicine rada i sporta, doktorica Ester Samaržija Ivanovski te prvostupnica sestrinstva Nives Beljan.

S ciljem uređenja međusobnih odnosa Županije, Grada Rijeke i Doma zdravlja PGŽ na provedbi projekta uspostave sportske ambulante, potpisan je 31. siječnja 2018. godine Sporazum o poslovnoj suradnji te poseban Ugovor o sufinanciranju Projekta Sportske ambulante, potpisan 1. veljače 2018. godine.

Prema ti dokumentima, Grad Rijeka uređen i opremljen prostor predaje na korištenje Domu zdravlja bez naknade i obvezuje se snositi troškove korištenja prostora (komunalna naknada, struja, voda, grijanje, čišćenje…), što na godišnjoj razini iznosi oko 57.000,00 kuna. Troškove rada medicinskog tima i troškove potrošnog medicinskog i uredskog materijala za rad ambulante koji na godišnjoj razini iznose 500.000,00 kn, zajednički snose Grad Rijeka i Županija, svatko 50% iznosa (odnosno 250.000,00 kn).

Ambulanta se sastoji se od tri povezane sobe s čekaonicom. Trenutno je na raspolaganju registriranim sportašima naše regije u dobi do 19 godina, kategoriziranim sportašima i onima s invaliditetom. Sportaši organizirano putem kluba dolaze na pregled i to po dobivanju potvrde od Zajednice sportova Primorsko-goranske županije odnosno Riječkog sportskog saveza.

Radno vrijeme liječničkog tima je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati, a prema unaprijed dogovorenom rasporedu klubova i sportaša.

Procjenjuje se da na području PGŽ ovih spomenutih kategorija sportaša (registriranih u dobi 12-19 godina, kategoriziranih i s invaliditetom) ima 7.000, što predstavlja trećinu svih registriranih sportaša na prostoru PGŽ. Godišnji broj pregleda koje će ova sportska ambulanta moći provesti je 6.000, odnosno po 3.000 pregleda sportaša s područja grada Rijeke i 3.000 pregleda sportaša s područja županije.

Preventivni pregled opće zdravstvene sposobnosti sportaša podrazumijeva pregled liječnika specijaliste medicine rada i sporta, vađenje krvi za laboratorijske pretrage, mjerenje krvnog tlaka i tjelesne visine i težine (BMI), EKG, spirometriju i ispitivanje vida, a na indikaciju obrada može biti proširena dodatnim specijalističkim pretragama i pregledima.

Valja reći da će Grad Rijeka, uz financiranje rada sportske ambulante, nastaviti i sa sufinanciranjem pregleda riječkih sportaša i u drugim ambulantama kako je to i do sad činio kroz sredstva namijenjena klubovima.

Važnost sportske ambulante naglašena je i u sklopu mjera i aktivnosti Strategije razvoja sporta PGŽ 2016. – 2020.