Nedjelja, 25. lipnja 2017.

Riječki sportski savez

Riječki sportski savez


Prema mojem mišljenju najviše treba ulagati u bazu, što se naslanja na projekt RI MOVE, kaže pročelnica Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Vojko Obersnel naglasio da je posljednjih 15-ak godina u izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata uloženo preko 600 milijuna kuna
Zbog lošijih socijalnih prilika u kojima žive ta djeca trebaju potporu, rekao je gradonačelnik Grada Rijeke
Siguran sam da su to dobro uložena sredstva, kaže gradonačelnik Vojko Obersnel
Posebna pozornost posvećena promicanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz ravnopravan pristup sportu
Stranica 1 od 20

Vezani sadržaj

SportCom.hr