Knjigu o Dinku Beakoviću napisali su Orlando Rivetti i Valentina Prokić, izdavač je Adriapublic Vlade Vujnovića